Happy Hour Казино Winbet

Happy Hour Казино Winbet

В периода 04.10.2021 – 31.10.2021 всички активни клиенти на winbet.bg ще могат да вземат участие в промоцията „Happy Hour” и да спечелят до 100 безплатни игри на казино играта Hot & Cash, докато се забавляват с 20 от игрите на EGT.

Правила и Условия
1.    В промоцията могат да вземат участие всички активни клиенти на winbet.bg, поставящи залози на 20 от игрите на ЕГТ в КАЗИНО секцията на сайта в диапазона 22:00 ч. – 00:00 ч. всеки ден в периода 04.10.2021 г. – 31.10.2021 г.
2.    Игрите, включени в промоцията “Happy Hour” са:

•    40 Super Hot                                 
•    20 Super Hot
•    20 Burning Hot
•    Shining Crown
•    40 Burning Hot
•    100 Super Hot
•    Burning Hot
•    40 Burning Hot [6 Reels]
•    5 Dazzling Hot
•    100 Burning Hot
•    Vampire Night
•    Great 27
•    Olympus Glory
•    Versailles Gold
•    40 Mega Clover
•    Supreme Hot
•    5 Burning Heart
•    Ultimate Hot
•    Extra Stars
•    Shining Dice

3.    Необходимата минимална квалифицираща сума на поставен залог/и е 50 лв. в интервала между 22:00-00:00 часа всеки ден в промоционалният период.
4.    Квалифициращи са само залози, поставени на игрите, изброени в т2. Залози, поставени чрез заключен баланс в следствие на друга активна бонус оферта, няма да бъдат квалифициращи при изчислението за получаване на безплатни игри.
5.    Броят на безплатните игри, които ще получите, зависи от сумата на квалифициращите залози, поставени в конкретния времеви интервал, както следва:

От       До    Безплатни игри
50      100           10
101    150           15
151    200           20
201    250           25
251    300           30
301    350           35
351    400           40
401    450           45
451    500           50
501    600           60
601    700           70
701    800           80
801    1000         90
1001    -            100

Пример 1: Ако поставите залози на обща стойност 50 лева във времевия интервал, посочен в условията на офертата, ще получите 10 безплатни игри.

Пример 2: При залози на обща стойност 370 лева, спрямо същите условия, ще получите 40 безплатни игри, а при залози на обща стойност 1001 лева ще получите 100 безплатни игри.

6.    Безплатните игри ще бъдат заредени във Вашата игрална сметка до 2 часа след края на промоцията на съответния ден.
7.    Безплатните игри ще бъдат заредени на играта Hot & Cash на EGT, като стойността на всяка една игра е 0.20лв.
8.    Максималната сума, която можете да получите под формата на безплатни игри е 100.
9.    Крайният срок за използване на безплатните игри след тяхното зареждане е 24 часа. След този срок, в случай че не са изиграни, същите ще бъдат деактивирани автоматично от системата.
10.    При изиграване на безплатните игри в посочения 24 часов срок, всички евентуални натрупани печалби ще бъдат заредени директно в игралния профил, без допълнително условие за разиграване.

Права на организатора
1.    Winbet.bg си запазва правото да променя текущите правила на бонус офертата, както и срока на промоцията, във всеки един момент.
2.    Winbet.bg не носи отговорност за неизползвани, изтекли бонус оферти спрямо сроковете, описани в Правила и условия,както и за неизпълнение на условията за разигрване на бонуса в срока, посочен в Правила и Условия за конкретната бонус оферта.
3.    Winbet.bg си запазва правото по всяко време и по свое усмотрение да забрани и/или ограничи предоставянето на тази бонус оферта за конкретен участник и/или група участници.

Срок на промоцията
Начало: 04.10.2021г. 22:00
Край:    31.10.2021г. 00:00

Вземи бонуса