PALMS BET БЕЗПЛАТНО КОЛЕЛО

PALMS BET БЕЗПЛАТНО КОЛЕЛО

1. В допълнителната бонус игра „Безплатно колело на късмета“

ЗАВЪРТИ КОЛЕЛОТО

право на участие имат само клиенти без ограничения в получаването на оферти и бонуси. Ако подобни ограничения бъдат наложени по време на промоционалния период на „Безплатно колело на късмета“, то правото на участие на съответния клиент също отпада.

2. Допълнителна бонус игра „Безплатно Колело на Късмета“ ще се проведе в периода от 12:00 часа на 22.06.2022г до 23:59 часа на 20.08.2022г.

Безплатно Колело на късмета

2.1 Награден фонд на допълнителна бонус игра“ Безплатно колело на късмета“ е 268 500 лв.
- Бонус награди: - 3625 лв. на ден = 217 500 лв .
- Предметни: Автомобил = 40 000 лв
- 5 бр. Iphone 13 Pro = 11 000 лв.

2.2 Спечелилите предметна награди могат да се откажат от нея и да я заменят с парична награда, както следва:
- Лек автомобил = 30 000 лв.
- Iphone 13 PRO = 2000 лв

3. В допълнителната бонус игра „Безплатно колело на късмета“ право на участие всички регистрирани потребители на www.palmsbet.com, които не са ограничени(лимитирани) от получаването оферти.

3.1. Лимитираните клиенти „No Bonus“ няма да имат възможностт да достъпят страницата и да печелят предметни, бонус награди и участия за томболата посредством „Безплатно Колело на късмета“

3.2. Ако подобни ограничения(лимити) бъдат наложени по време на промоционалния период на „Безплатно колело на късмета“, то правото на участие на съответния клиент също се отнема.

3.3. Клиентите, които са лимитирани от Организатора биват уведомявани до 30 минути след постяване на лимитите посредством имейл.

4. Веднъж дневно, регистрираните клиенти www.palmsbet.com , които не са лимитирани имат право да завъртят безплатно колелото и да спечелят участия, предметни или бонус награди.

4.1 Всеки клиент генерирал поне едно „участие“, участва в томболата за голямата награда, чисто нов лек автомобил „Toyota Yaris YARIS 1.5 e-CVT Hybrid FANCY MY22“, която ще бъде изтеглена на 21.08 на живо в официалната фейсбук и Youtubе страница на Организатора.

4.2 Организатора ще постави информация относно тегленето 7 дни преди то да се състои.

4.3. Всеки ден от промоционалния период на играта от допълнителна бонус игра „Безплатно колело на късмета“ ще бъдат раздавани награди на случаен принцип на стойност 3625 лв.

4.4 Ежедневните бонус награди ще бъдат добавяни в клиентските профили под формата на Free Spins(безплатни завъртания), бонус суми, ваучери за лоялна програма и са разпределени, както следва:
- 2 950 награди х 20 FS на избрани 5-линейни игри на CT Interactive (Pick the Pig, Fruits of Desire, Big Joker, Brilliants on Fire, Clover Dice, Golden Amulet, Hot 7's X 2, Lucky Clover и Mighty Kraken)

- 50 награди х 50 FS на избрани 5-линейни игри на CT Interactive (Pick the Pig, Fruits of Desire, Big Joker, Brilliants on Fire, Clover Dice, Golden Amulet, Hot 7's X 2, Lucky Clover и Mighty Kraken).

- 20 награди под формата на ВАУЧЕРИ за Лоялната програма на Palms Bet. Стойността на ваучерите е различна спрямо отделните нива на Лоялната програма.

- 60 награди х 5 лв. под формата на бонус сума, която ще е с едно (1) превъртане за всички секции в palmsbet.com

- 1 награда на стойност 50 лв. с 1 превъртане за всички секции в palmsbet.com.

- 1 награда на стойност 100 лв. с 1 превъртане за всички секции в palmsbet.com.

4.5 Предметни награди са разпределени, както следва :

- Общо Пет (5) броя Iphone 13 pro за промоционалния период от 22.06. до 20.08, които ще се паднат на случаен принцип от сектор „Iphone 13 pro“

- Един (1) Лек автомобил "Toyota YARIS", който ще бъде изтеглен след края на промоционалния период на живо чрез посредством генератор на случайни числа и в присъствието на нотариус.
По време на тегленето на Лек автомобил "Toyota YARIS заедно с 1 (един) печеливш ще бъдат изтеглени и 2 (двама) резервни подгласници
Екипът на Palms Bet ще се свърже с победителя в 14-дневен срок. В случай че, по причини, независещи от Palms Bet, екипът не успее да се свърже с победителя в определения за това срок, наградата автоматично ще бъде присъдена на първия резервен победител. Ако контактът с него също не може да бъде осъществен в срок, по каквито и да било причини, независещи от Palms Bet, наградата ще бъде присъдена на втория резервен победител. Ако по причини, независещи от екипа на Palms Bet, контактът и с него бъде възпрепятстван, наградата няма да бъде присъдена.

5. Тегленето на наградите от допълнителна бонус играта „Безплатно колело на късмета“ се провежда посредством генератор на случайни числа.
Броят участия зависи от броя кодове, които са били спечелени чрез случен принцип при условията, описани в настоящите правила.

6. Зареждане и получаване на награди.

6,1 Парични награди:
Зареждането на всички ежедневни награди ще се извършва в рамките на дванадесет (12) часа от момента на спечелването на наградата.

6,2 Предметни награди
–При попадането на сектор „Iphone 13 pro“ Организатора ще се свърже с клиента за да уточни получаването на наградата до 24ч. след спечелването.

Ако клиента не предостави информация в рамките на 14 работни дни след спечелването на наградата адрес за предоставяне награда
Клиента има право да избере предметната награда или 2000 лв. под формата на изтегляем баланс в клиентския си профил.

6.3. Теглене на лек автомобил „Тоyota Yariss“
В присъствието на нотариус и предаване на живо в официална фейсбук и Youtube страница на Организатора

7. „Безплатно колело на късмета“ се състои от следните сектори:

1 Сектор - Iphone 13 Pro
1 Сектор - 20 Free Spins - CT
1 Сектор - 50 Free Spins - CT
1 Сектор - 50 лв.
1 Сектор - 100 лв.
1 Сектор - 1 Ваучер Лоялна
1 Сектор - 1 Участие
1 Сектор - 3 Участия
1 Сектор - 5 Участия
1 Сектор - 50 Участия
1 Сектор - Опитай пак
1 Сектор - 5 лв.

8. Ако валутата на клиентската сметка е различна от валутата на офертата, то сумите ще се превалутират към валутата на сметката на клиента.

9. Екипът на Palms Bet ще се свърже с победителя в 14-дневен срок. В случай че, по причини, независещи от Palms Bet, екипът не успее да се свърже с победителя в определения за това срок, наградата автоматично ще бъде присъдена на първия резервен победител. Ако контактът с него също не може да бъде осъществен в срок, по каквито и да било причини, независещи от Palms Bet, наградата ще бъде присъдена на втория резервен победител. Ако по причини, независещи от екипа на Palms Bet, контактът и с него бъде възпрепятстван, наградата няма да бъде присъдена.

10. Всички награди, които включат Бонус сума ще бъдат валидни за период от 30 дни. Ако през този период не бъдат изпълнени изискванията за разиграване, описани по-горе, бонусът и последвалите от него печалби ще бъдат премахнати от сметката на клиента. В случай че цялата сума на бонуса бъде изиграна преди изтичането на тридесетдневния (30) период, бонус офертата ще се счита за изпълнена изцяло.

11. Всички награди, които включат FREE SPINS ще бъдат валидни в рамките на 3-дневен срок. Ако през този период не бъдат изпълнени изискванията за разиграване, описани по-горе, бонусът и последвалите от него печалби ще бъдат премахнати от сметката на клиента. В случай че цялата сума на бонуса бъде изиграна преди изтичането на три дневния (3) период, бонус офертата ще се счита за изпълнена изцяло.

12. Palms Bet си запазва правото да промени или оттегли тази оферта по всяко време и без причина или предизвестие.

13. Решенията на Palms Bet по всички въпроси, свързани с тази промоция, са окончателни и задължителни.

14. Офертите за клиенти са ограничени до една на човек. Ако организаторът има основателна причина да смята, че бонусът се изисква от или за целите на едно и също лице или група от лица повече от един път, тогава Организатораът си запазва правото да оттегли всяка оферта от този клиент или група клиенти и/или да отмени всички разигравания, направени със средства от бонуса или офертата, и да премахне печалбите от такива разигравания. Организаторът си запазва правото при недобросъвестни действия от страна на играч, с цел да се възползва неправомерно от Бонуса, да приспадне всеки положителен баланс от игралната сметка на участващия клиент, който е получен в резултат на неправомерните действия, както и размера на претърпените евентуални загуби.

Срок:

Начало: 22-06-2022 12:00:00ч.

Край: 20-08-2022 23:59:59ч.

Вземи бонуса